30/05/2016

Senza filtro 2016

Terroir wines on tasting
Monday, 30th 2016
from 2pm to 8pm

Foradori
Via Damiano Chiesa, 1
38017 Mezzolombardo (TN)

Info:
nely@elisabettaforadori.com
tel: 0461 601046

<< back